Bảng giá túi giấy ivory định lượng 250 in 4 màu cán màng một mặt (bế, dán, xỏ dây, thành phẩm)

KÍCH THƯỚC

NGANG x CAO x HÔNG

SỐ LƯỢNG

500

SỐ LƯỢNG

1000

SỐ LƯỢNG

2000

SỐ LƯỢNG

3000

SỐ LƯƠNG

5000

20 x 15 x 7 6000 5000 4000 3700 3200
30 x 25 x 10 9000 8000 6800 6500 5800
15 x 20 x8 5600 5000 4500 4100 3700
25 x 30 x 10 8200 7400 6500 6100 5700
16 x 16 x 7 5600 5000 4200 3700 3400
25 x 25 x 10 9000 7500 6200 5300 4700

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

zalo
Back To Top